ACFL Gemeng Fëschbech
Description supplémentaire
Informations
Trausch Alice
Amicale Maarkollef Fëschbech
Description supplémentaire

ACTIVITÉ

Wéi déi dräi Pompjeescorpsen aus der Gemeng fusionéiert hunn, hunn déi aktiv Pompjeeën vu Fëschbech doniewend en neie Veräin gegrënnt ënnert dem Numm “Amicale Maarkollef, Fëschbech”. De 6. Januar 1998 hu si Statuten ënnerschriwwen a se op der Gemeng déposéiert, wou se den 10. Mäerz 1998 approuvéiert gi sinn. Firwat de Numm “Maarkollef” (Eichelhäher, Geai commun, Garrulus glandarius)? An der Zäit haten d’Uertschaften an hir Awunner e Bäinumm, an esou waren et déi Fëschber Maarkollefen, déi Schéisser Guckucken an déi Angsber Kueben. Mir féieren déi laang Traditioun vum Buergbrennen vun de Fëschber Pompjeeën virun. Well déi meeschte Leit méindes musse mat klorem Kapp schaffe goen, an d’Kanner an d’Schoul ginn, feiere mir samschdes. Donneschdes owes gi mir zu Fëschbech ophiewen, a freides owes op d’Häff. (Plankenhaff, Stuppecht, Weyer, Kiedeng a Schiltzbierg) Samschdes mëttes riichte mir d’Buerg op. D’Jugend an d’Duerfleit déi Loscht hunn, kënne gären eng Hand mat upaken. Owes gëtt d’Buerg dann a Brand gestach, vun deene Koppelen, déi sech am Laaf vum Joer d’Jowuert ginn hunn. Duerno zerwéiere mer am Veräinsbau Omelett mat Speck an Zoossis, déi vun eisen Dammen mat vill Charme gebaack gëtt. Esou e gemittlechen Owend bei engem gudde Patt a flotter Gesellschaft vergeet da villzevill séier.

 

Zesummensetzung vum Comite vun der Amicale Maarkollef.

President:
Vice President: Claude Trausch
Sekretär: Romain Lamberty
Keessier: Marc  Kolber
Memberen: Patrick Grotz a  Jeff Spiewak

Als Vertrieder bei der Entente ass den Marc Kolber bestemmt gin.

Amicale vun de Pompjeeën Gemeng Fëschbech
Description supplémentaire

INFORMATIONS
Karier Lucien 13,rue Beringerberg
L-7410 Angelsberg
E-Mail: pompiers.fischbach@pt.lu

Präsident vun de Pompjeeën:
Brosius Luss
E-Mail: pompiers.fischbach@pt.lu

Nom & Prénom
Adresse
L-9184
Localité
Schrondweiler
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Informations
bettendorf.sven@gmail.com
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Informations
bettendorf.sven@gmail.com
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Fax
32 70 84-50
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Localité
Schoos
Informations
luss.brosius@acfischbach.lu Schoos
Nom & Prénom
Téléphone
327084-50
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Adresse
11a, rue de Rollingen
L-7475
Localité
Schoos
Téléphone
661790389 / 26803730
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
661790389 / 26803730
Catégorie du contact
Chorale Fischbach Angelsberg Schoos
Description supplémentaire

INFORMATIONS
LANCKOHR HUBERT
​34, RUE GD CHARLOTTE
L-7430 FISCHBACH

Club des jeunes
Nom & Prénom
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
32 70 84-24
Informations
frank.daems(at)acfischbach(dot)lu
Nom & Prénom
Téléphone
32 70 84-24
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
327084-24
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
327084-24
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
691649271
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Elterevereenegung
Nom & Prénom
Entente Gemeng Fëschbech
Informations
DAEMS MIKE
Fëschbecher Nopeschfest
Nom & Prénom
Adresse
L-7410
Localité
Angelsberg
Téléphone
621291303
Catégorie du contact
Adresse
L-7410
Localité
Angelsberg
Téléphone
621425795
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Adresse
25, Im Batz
L-7430
Localité
Fischbach
Téléphone
621709240
Activité
jana.gorge@gmail.com
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Fax
32 70 84-50
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Téléphone
32 70 84-21
Fax
32 70 84-50
Nom & Prénom
Téléphone
327084 - 20
Fax
327084 - 50
Nom & Prénom
Adresse
L-7475
Localité
Schoos
Nom & Prénom
Catégorie du contact